اوج سفر ایرانیان

اوج سفر ایراناین

88666620 43645

کارکنان سازمان های دولتی طرف قرارداد

بسمه تعالی

 

الف- شرایط برای کارمندان محترم شرکت ها و ارگان های دولتی (طرف قرارداد)

1-      حداکثر میزان اعتبار تا سقف یکصد میلیون ريال و بازپرداخت تا سقف 12 ماه به صورت ماه به ماه می باشد. (در موارد بیش از این مبلغ، دستور مدیریت الزامی می باشد.)

2-      معرفی نامه سازمان/ ارگان محترم برای مشتریان مورد نیاز است.

3-      صاحب حساب می بایست کارمند رسمی دولت باشد.

4-      ارائه کپی کارت پرسنلی یا گواهی اشتغال به کار رسمی صاحب چک الزامیست.

5-      ارائه گواهی کسر از حقوق در وجه اوج سفر ایرانیان مزابق با نمونه فرم پیوستی الزامی می باشد.

6-      ارائه کپی شناسنامه و کارت ملی صاحب چک الزامی می باشد که در مقاصد خارجی، علاوه بر آن، کپی پاسپورت نیز الزامی می باشد.

7-      پر کردن فرم مخصوص مشتریان به صورت جزء به جزء و دقیق نیز الزامی می باشد.

8-      مبدا حساب می بایست حساب جاری متمرکز-متصل به شبکه چکاوک- بوده و حساب های سنتی موسسات، موردقبول نمی باشد.


جهت دریافت فرم معرفی نامه و نمونه کسر از حقوق به بخش دانلود فرم ها مراجعه فرمائید