اوج سفر ایرانیان

اوج سفر ایراناین

88666620 43645

کلیات

 

بسمه تعالی

 

 

با توجه به شرایط اقتصادی موجود در کشور و نیاز هر فرد به سفر، در راستای ارزش نهادن به صنعت جهانگردی و فراهم نمودن شرایط سفر برای همه، این شرکت تصمیم به سرمایه گذاری در پرداخت هزینه های سفر به صورت اقساط گرفته و امید است با ارائه هرچه بهتر خدمات، پاسخگوی اعتماد شما باشیم.

 

 

 

     با احترام

     مدیریت