اوج سفر ایرانیان

اوج سفر ایراناین

88666620 43645

مسافران تهران

بسمه تعالی

اقساط خدمات (بلیط- تور و...) مربوط به مشتریان شهر تهران:

شرایط کلی:

1-       حداکثر میزان اعتبار تا سقف دویست میلیون ریال می باشد. (در موارد بیش از این مبلغ، دستور مدیریت الزامی می باشد.)

2-      بازپرداخت اقساط در دوره‌های 12 ماهه با پرداخت ارز ش افزوده به ارزش کل قرارداد بابت مبادلت سرمایه گذاری و پرداخت دین توسط طرف اول به طرف دوم با سود ماهیانه 3.5% امکان‌پذیر می باشد.

3-     بازپرداخت می بایست حداکثر طی شش ماه و در اقساط یک و یا دوماهه صورت گیرد.

4-     درخصوص چکهای 2 ماهه سررسید اولین چک 45 روزه می باشد.

5-    صادرکننده چکهای اقساط الزاما باید یکی از مسافرین استفاده‌کننده از قرارداد و یا اقوام درجه یک وی باشد.

6-    حساب مبدا چک می بایست تهران باشد و چک شهرستان قابل قبول نیست. (در صورت چک شهرستان، به قسمت شرایط شهرستان مراجعه گردد.)

7-    چک از حساب های متصل به چکاوک و سیستم بانکی نیمی از موسسات، مورد قبول می باشد.

مدارک لازم:

1-      ارائه پرینت گردش سه ماه اخیر حساب و نامه استعلام بانکی مبدا چک الزامی می باشد. (استعلام استعلام از بانک مربوطه به طور قطعی از سوی شرکت اوج سفر ایرانیان انجام می گیرد. در صورت عدم تائید بانک، این شرکت مختار به عدم پذیرش می باشد.)

2-      ارائه کپی شناسنامه و کارت ملی صاحب چک الزامی می باشد که در مقاصد خارجی، علاوه بر آن، کپی پاسپورت نیز الزامی می باشد.

3-      پر کردن فرم های مخصوص مشتریان به صورت جزء به جزء و دقیق نیز الزامی می باشد.

4-      فیش آب، برق و تلفن مربوط به آدرس منزل و مدرکی گواه بر شغل صاحب چک نیاز است. (در صورت خانه دار بودن، ارائه کپی سند یا اجاره نامه منزل)