اوج سفر ایرانیان

اوج سفر ایراناین

88666620 43645

جزئیات

اطلاعات توریستی ایران-استان فارس-

باغ جهان نما
عکس اول باغ جهان نما عکس دوم باغ جهان نما

در شهر شیراز در کنار خیابان دروازه قرآن به نام «جهان نما» از آثار بازمانده از دوره کریم خان زند وجود دارد که دیوار آجری با نمای ساده آن از بیرون نمایان است و درون آن ، باغ و عمارتی نظیر عمارت کلاه فرنگی با چهار حوض و محوطه ای وسیع که شبیه باغ موزه پارس است قرار دارد .