اوج سفر ایرانیان

اوج سفر ایراناین

88666620 43645

آرژانتین

اطلاعات ویزا-

ویزای عادی
زمان تحویل مدت اعتبار قیمت مدارک

 

ویزای آرژانتین

 

مدارک مورد نیاز سفارت آرژانتین جهت ویزای توریستی

 اصل گذرنامه با امضاء، به همراه گذرنامه های قبلی

الف- مدت اعتبار حداقل 6 ماه از تاریخ ورود

 دو قطعه عکس 4 * 6 رنگی، تمام رخ با زمینه سفید

 اصل شناسنامه و کارت ملی

 گواهی تمکن مالی به زبان انگلیسی با مهر و امضاء بانک

 مدارک شغلی: به زبان انگلیسی و یا ترجمه آن

الف- پزشکان: پروانه مطب، پروانه دائم پزشکی، کارت نظام پزشکی و دانش نامه تحصیلی

ب- وکلا: پروانه وکالت

ج- مشاغل دولتی: حکم کارگزینی، آخرین فیش حقوقی و یا نامه از سازمان مربوطه با ذکر مدت اشتغال، میزان حقوق دریافتی و تاییدیه مرخصی، آخرین لیست بیمه

د-بازنشسته ها: ارائه حکم بازنشستگی، ارائه آخرین فیش حقوقی

ه- مشاغل غیردولتی: گواهی اشتغال به کار از شرکت مربوطه و ارائه اصل آخرین روزنامه رسمی آن شرکت

و- در صورت خویش فرما بودن: جواز کسب / آگهی تأسیس

ز-دانش آموزان، دانشجویان، معلمان، اساتید و اعضاء هیئت علمی دانشگاه (اصل نامة اشتغال به تحصیل یا اشتغال به کار )

* کلیه مدارک نیاز به 2 سری کپی در برگه 4A دارند و در یک نسخه ارائه شود

*
*
*
تعویض عکس
*
close button